Statistic download in JPG, XLS and PPT format?
×

Get a free account in less than 60 seconds. ?

Per capita annual income in China in 2012, by region (in yuan)

 Income in yuan
Shanghai 44,754.5
Beijing 41,103.11
Zhejiang 37,994.83
Guangdong 34,044.38
Tianjin 32,944.01
Jiangsu 32,519.1
Fujian 30,877.92
Shandong 28,005.61
National average 26,958.99
Liaoning 25,915.72
Chongqing 24,810.98
Inner Mongolia 24,790.79
Anhui 23,524.56
Guangxi 23,209.41
Yunnan 23,000.43
Hubei 22,903.85
Hainan 22,809.87
Hunan 22,804.55
Shaanxi 22,606.01
Sichuan 22,328.33
Shanxi 22,100.31
Ningxia 21,902.24
Hebei 21,899.42
Henan 21,897.23
Jilin 21,659.64
Jiangxi 21,150.24
Tibet 20,224.17
Xinjiang 20,194.55
Guizhou 20,042.88
Qinghai 19,746.63
Heilongjiang 19,367.84
Gansu 18,498.46
Additional Information
Sign Up for Free Basic Account
Source:
Sign Up for Free Basic Account
Reading support

This statistic shows the income per capita of urban households in China in 2012, by region. In 2012, the income per capita in a urban household in the Ningxia province amounted to approximately 22,000 yuan.

You may also be interested in...
Show more
Recent Statistics
Show more
Related Reports
International - Statistics & Facts
International  - Statistics & Facts